Categorie: Kennis & Achtergrond

Naaste zijn van een persoon met psychotische kwetsbaarheid is vaak niet makkelijk. Soms helpt het om meer weten. Hoe zit het nu? Op deze pagina staan artikelen om aan die behoefte te voldoen. Kennisdeling is een van de pijlers van Ypsilon Tiel.

Generieke Module Naasten

De Generieke Module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek, zoals deze module voluit heet, beschrijft en benadrukt precies dat wat er in de volledige titel staat. Met deze module onderschrijven alle relevante...

Print Friendly, PDF & Email

Feiten en cijfers over psychose

Algemeen Elk jaar ontstaat een eerste psychose bij 1 op de 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 45 jaar Van de 13.500 gedetineerden die Nederland in 1999 telt, zijn er 1.000 psychotisch...

Print Friendly, PDF & Email