Ypsilon landelijk

Ypsilon Tiel en Omstreken is onderdeel van de landelijke Vereniging Ypsilon, een vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Ypsilon is in heel Nederland in 43 regio’s actief.

Ypsilon is opgericht door en voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. Zij is partij in de zorg voor de patiënt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen. Daarnaast heeft de familie, inclusief partners en andere naasten, behoefte aan ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e.

Eigen kracht
Ypsilon streeft ernaar de patiënt en diens familie sterk, weerbaar en zelfbewust te maken. Voor de familie ligt de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en het stellen van grenzen. Dat werkt bevrijdend voor henzelf, maar kan ook een positief effect hebben op het zieke familielid. Het belang van patiënt en familie bepaalt de te bieden zorg. Beiden hebben recht op een respectvolle benadering. Bij  het ontbreken van ziekte-inzicht vraagt dat van de hulpverlening een extra inspanning. Niet elke patiënt vraagt om de zorg die hij nodig heeft.

Eigen expertise
Elk familielid beschikt over informatie die in de eerste plaats waardevol kan zijn voor de behandeling van de eigen patiënt. Door hun kennis en ervaringen te delen, zijn familieleden ook elkaar tot steun. Door deze kennis en ervaringen te bundelen en ook naar buiten uit te dragen, levert de vereniging een essentiële bijdrage aan de zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Triademodel
De vereniging werkt vanuit het besef dat patiënt, hulpverlener en familie alleen samen in staat zijn de beste zorg te bieden. Leren van elkaar De zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid is erbij gebaat als iedereen optimaal van elkaars kennis profiteert. Dat gebeurt nog te weinig, zowel binnen de eigen groep als tussen de drie partijen onderling. Ypsilon ziet het als haar taak om uitwisseling te bevorderen.

 

Print Friendly, PDF & Email